NEVIETE KAM NA VÝLET NA LIPTOVE?

21 jan

Ružomberok a turizmus

O oblasti Liptova sme už veľa písali, pretože tento pojem v nás vyvoláva určitú nostalgiu a túžbu po prírode, kde môžeme nájsť odpočinok, krásne zážitky po prechádzke krajinou, kde vidíme krásne scenérie okolitej prírody.

Mesto Ružomberok leží v dolnej časti Liptova na severe Slovenska pri diaľnici Bratislava – Košice, ktorá sa momentálne ešte buduje. Ružomberok a turizmus je nerozlučne spojené aj s polohou mesta, kde prekvitá turistika na každom kroku.

Najprv pripomenieme históriu mesta.

Ako vieme územie dnešného Slovenska bolo obývané už v dávnej minulosti už pred 5 – 6 tisícmi rokmi o čom svedčia vykonané vykopávky. Skoro niet územia, kde by nenašli stopy dávnych kultúr.

Prvé písomné zmienky sú z roku 1233 pod názvom terra Reuche o dnešnom Ružomberku, ktorí založili Saskí osídlenci, ktorých sem usadil uhorský kráľ. V roku 1332 už osada figuruje pod názvom Rosenberk a podľa historických zdrojov Ružomberok už má výsadu mesta v roku 1318.  Osídlenci už pri meste v tejto dobe ťažili striebro a meď. Mesto stratilo svoje výsady v roku 1390 kedy kráľ Žigmund daroval mesto Ružomberok likavskému panstvu. Rozvoj mesta sa zastavil ale z dôvodu, že mesto sa nachádzal pri významnej soľnej a obchodnej ceste, vďaka obchodovaniu a remeselníckej činnosti sa neskoršie Ružomberok začal ďalej rozvíjať.

Ružomberok je dnes okresným mestom s dobrou infraštruktúrou, priemyslom, školstvom, zdravotníctvom. V živote mesta veľký význam hrá turistika, ktorá vznikla vďaka vynikajúcej polohe a prírodným  danostiam okolia mesta a celého Liptova. Ružomberok a turizmus je dnes úzko spojené a zato sa vďačí aj samospráve mesta. Turizmus vyžaduje aj veľké investície, ktoré zabezpečuje vedenie mesta v spolupráci s podnikateľmi, investormi a vyššími štátnymi orgánmi, ktoré zabezpečujú aj európske fondy na rozvoj regiónu.

Samotné mesto Ružomberok má veľa zachovalých starých stavieb z minulosti, ktoré lákajú turistov. Medzi najznámejšie pamiatky patria Mestská radnica, ktorá bola upravená do dnešnej podoby v roku 1936, Piaristický kláštor, Kaštieľ sv. Žofie, Evanjelický kostol, Synagóga a ďalšie sakrálna pamiatky. Samozrejme tých pamiatok je omnoho viac nielen v meste ale aj v jeho okolí.

Ružomberok a turizmus sa stále rozvíja o tom svedčí aj rastúci počet turistov a návštevníkov tohto regiónu.

Zanechať odpoveď